20.08.14
Ādažu militārajā poligonā notiks Atvērto durvju diena

Šā gada 26.augustā, plkst.10:00, Ādažu militārajā poligonā notiks virsājam veltīta Atvērto durvju diena, kuras laikā vietējie iedzīvotāji, jaunsargi, militāro un dabas aizsardzības organizāciju pārstāvji iepazīs Baltijā lielāko virsāju, kurā šobrīd dominē ziedošo viršu violetā krāsa.

Ādažu militārā poligona Atvērto durvju diena sniedz iespēju ielūkoties citkārt slēgtajā teritorijā un iepazīt tās neparasto vidi un tajā sastopamās dabas vērtības. Pasākuma laikā dabas un militārie eksperti iepazīstinās ar virsāju, tajā mītošām retām putnu un kukaiņu sugām, kā arī būs iespēja aplūkot militāro tehniku.

Ādažu militārajā poligonā jau gandrīz 100 gadus tiek rīkotas militārās mācības. Izbraukāšana ar militāro tehniku, spridzināšana un bieži ugunsgrēki poligonā radījuši klaju, Latvijai unikālu virsāju un smiltāju ainavu. Ap divus tūkstošus hektārus plašajā virsājā mājvietu atradušas daudzas retas dzīvnieku un augu sugas un to saglabāšanai 2004.gadā nodibināts aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži”.

Klajš virsājs ir Latvijā un Eiropas Savienībā reti sastopama un aizsargājama dzīvotne. Ādažu militārajā poligonā virsāji sastopami ap 2000 hektāru platībā, kas ir 90% no šīs dzīvotnes platības Latvijā.

Pasākumu organizē Eiropas Savienības LIFE+ programmas atbalstītais projekts „Putni Ādažos” jeb „Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana NATURA 2000 teritorijā „Ādaži”” sadarbībā ar Latvijas Dabas muzeju.

Papildu informācija

Ādažu virsājs ir ap 2000 hektāru plaša ainava, ko veido saulaini un vējaini viršu audžu un smiltāju klajumi sausā nabadzīgā augsnē un reti augoši koki. Ādažu virsājā mīt Eiropā retas putnu sugas – zaļā vārna, rubenis, vakarlēpis, stepes čipste, brūnā čakste, kā arī reti augi – meža silpurene, plakastaipeknis; kukaiņi – sarkanspārnu sisenis, skabiozu pļavraibenis; abinieki un rāpuļi – gludenā čūska, smilšu krupis.

Eiropas Savienības LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Putni Ādažos” laikā no 2014. līdz 2017. gadam aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži”, kura lielāko daļu aizņem Ādažu poligons, 1620 hektāru platībā atjaunos virsājus, mežus un augsto purvu – dzīvesvietas Eiropā retajam rubenim, vakarlēpim, zaļajai vārnai, sila cīrulim, stepes čipstei, purva tilbītei un brūnajai čakstei.

Projektu īsteno Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs sadarbībā ar partneriem – Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Latvijas Ornitoloģijas biedrību, AS „Latvijas Valsts meži” un Sējas novada domi.

Aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” iekļauts Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā NATURA 2000 un ir putniem starptautiski nozīmīga vieta.  Pateicoties ilgstošām militārām mācībām, šeit izveidojusies interesanta ainava, kurā sastopamas Eiropā retas augu un dzīvnieku sugas. Tomēr, pēc militāro mācību intensitātes samazināšanās, teritorijā nepieciešams veikt apsaimniekošanas pasākumus, galvenokārt – mazināt aizaugšanu, lai ilgtermiņā saglabātu dabas vērtībām piemērotu vidi. Teritorija izveidota 2004.gadā un aizņem  10 150 hektāru platību, kuras lielāko daļu aizņem Ādažu poligons.

 

Informācija presei, 20.08.2014. Ādažu militārajā poligonā notiek atvērto durvju diena
(PDF, 100 KB)
Uzaicinājums medijiem, 20.08.2014. (PDF, 1 MB)