25.02.14
Ādažos atklās vērienīgu dabas aizsardzības projektu

Šā gada 5.martā Ādažu militārajā bāzē atklās Eiropas Savienības LIFE+ programmas atbalstītu dabas aizsardzības projektu „Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana NATURA 2000 teritorijā „Ādaži”” jeb „Putni Ādažos”.

Projekta laikā no 2014. līdz 2017. gadam aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži”, kura lielāko daļu aizņem Ādažu militārais poligons, 1620 ha platībā atjaunos virsājus, mežus un augsto purvu – dzīvesvietas Eiropā retajam rubenim, vakarlēpim, zaļajai vārnai, sila cīrulim, stepes čipstei, purva tilbītei un brūnajai čakstei. Kopējās projekta izmaksas ir 1 537 988 EUR.

Atklāšanas pasākumā Aizsardzības ministrijas un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra pārstāvji iepazīstinās ar līdzšinējo pieredzi vides aizsardzības interešu nodrošināšanā militārajos objektos un LIFE+ projektā „Putni Ādažos” plānotajiem pasākumiem.  Dabas eksperti stāstīs par ainavu apvidus dabas vērtībām un līdzīgu teritoriju atjaunošanas pieredzi citur Latvijā.

Papildu informācija:

LIFE+ projekta „Putni Ādažos” ietvaros notiks dabiskās vides uzturēšanas un atjaunošanas, kā arī pētniecības darbs, lai palīdzētu Eiropā retām putnu sugām.  Aizsargājamo ainavu apvidū „Ādaži” 1100 ha platībā atjaunos aizaugušus virsājus – ligzdošanas un barošanās vietas rubenim, vakarlēpim, zaļajai vārnai, sila cīrulim, stepes čipstei un brūnajai čakstei, izcērtot kokus un krūmus, pļaujot, veicot kontrolētu dedzināšanu un augsnes virskārtas noņemšanu.  500 ha platībā atjaunos dabisko ūdens režīmu nosusināšanas ietekmētajā Rampas purvā, kas ir viena no labākajām rubeņa ligzdošanas vietām Latvijā, šeit arī ligzdo un barojas dzērve, purva tilbīte un vakarlēpis.  Lai veicinātu boreālo mežu atjaunošanos, veiks meža zemsedzes kontrolētu dedzināšanu 20 ha platībā – Latvijā tā joprojām ir jauna un inovatīva dabas apsaimniekošanas metode, ko citās Eiropas valstīs izmanto jau gadu desmitiem. Ārkārtīgi retās zaļās vārnas saglabāšanai ainavu apvidū izvietos būrus ligzdošanai un īpašus sēdkokus barības atrašanai. Tāpat izvērtēs militāro mācību ietekmi uz sugām un to dzīvesvietām un izstrādās ieteikumus dabai draudzīgai militāro mācību plānošanai.  Projektā plānoti arī dažādi karavīru un plašākas sabiedrības izglītošanas pasākumi.

Projektu īsteno Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs sadarbībā ar partneriem – Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Latvijas Ornitoloģijas biedrību, AS „Latvijas Valsts meži” un Sējas novada domi. Finansējumu sniedz ES LIFE+ programma – 768 994 EUR, Latvijas Vides aizsardzības fonds – 326 265 EUR un projekta īstenotāji – 442 729 EUR.

Aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” iekļauts Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā NATURA 2000 un ir putniem starptautiski nozīmīga vieta.  Pateicoties ilgstošām militārām mācībām, šeit izveidojusies interesanta ainava, kas piemērota vismaz 22 Latvijā un Eiropā aizsargājamu putnu sugu ligzdošanai. Tomēr, pēc militāro mācību intensitātes samazināšanās, teritorijā nepieciešams veikt apsaimniekošanas pasākumus, galvenokārt – mazināt aizaugšanu, lai ilgtermiņā saglabātu dabas vērtībām piemērotu vidi. Teritorija izveidota 2004.gadā un aizņem 10 150 ha platību, kuras lielāko daļu aizņem Ādažu militārais poligons.
 

Informācija presei, 26.02.2014. Ādažos atklās vērienīgu dabas aizsardzības projektu
(PDF, 167 KB)