30
Piektdiena,
Septembris
2016
Vides diena Ādažu poligonā
9:00
Ādažu militārais poligons
Jaunsargi, vides un militāro organizāciju pārstāvji

Ādažu militārā poligona Vides diena veltīta boreālajam mežam - retam priežu meža veidam. Dabas aizsardzības eksperte Sandra Ikauniece stāstīs par boreālo mežu un tā apsaimniekošanu, Inita Dāniele iepazīstinās ar šajā mežā mītošajām sēnēm, Voldemārs Spuņģis stāstīs par kukaiņu sugām. Nacionālo bruņoto spēku karavīri ļaus apskatīt militārajās mācībās izmantoto militāro tehniku.

30
Trešdiena,
Novembris
2016
Vizīte uz Nīderlandes militārajiem poligoniem
9.00
Nīderlande
VAMOIC, NBS, LVM darbinieki

Novembrī LIFE+ projekta "Putni Ādažos" pārstāvji apciemos Nīderlandes militāros poligonus, lai iepazītos ar ārvalstu kolēģu pieredzi dabas apsaimniekošanā. Vizītē piedalīsies Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra, Nacionālo bruņoto spēku un AS "Latvijas valsts meži" darbinieki.

29
Otrdiena,
Augusts
2017
Konference "Military and Nature - Mutual Benefits"
9:00
Sigulda
Eiropas militāru dabas teritoriju apsaimniekotāji

Konference "Military and Nature - Mutual Benefits" (29.-31.08.2016.) ir LIFE+ projekta "Putni Ādažos" noslēguma pasākums, kurā prezentēsim projekta laikā paveiktos darbus virsāju, boreālā meža un purva apsaimniekošanā un arī diskutēsim par citām tēmām, kas skar dabas aizsardzību militārās teritorijās. 

02
Piektdiena,
Jūnijs
2017
Vides diena 2017
9:00
Ādažu militārais poligons
Jaunsargi, vides un militāro organizāciju pārstāvji

Ādažu militārā poligona Vides diena 2017 veltīta īpaši aizsargājamam putnam - vakarlēpim. Pieredzējušu gidu pavadībā notiks ekskursijas dabā, lai iepazītu šo naktsputnu un tā dzīvesveidu.

31
Ceturtdiena,
Augusts
2017
Konference "Military and Nature - Mutual Benefits"
9:00
Viesnīca "Sigulda"
Militāru dabas aizsardzības teritoriju apsaimniekotāji

Līdz 31. augustam Siguldā notiek LIFE+ projekta "Putni Ādažos" organizētā starptautiskā konference "Military and Nature - Mutual Benefits", kurā piedalās militāru dabas aizsardzības teritoriju apsaimniekotāji un dabas eksperti no vairākām Eiropas valstīm.

Vairāk informācijas>>

09
Ceturtdiena,
Novembris
2017
Biškopju seminārs
10:30
Vecbebri
Reģiona biškopji, Projekta īstenotāji

Semināra laikā par  virsāju apsaimniekošanu Ādažu poligonā stāstīs projekta vadītāja Baiba Švāne un lauku darbu koordinatore Ieva Mārdega.

Foto: Ieva Mārdega

30
Ceturtdiena,
Novembris
2017
Projekta uzraudzības grupas astotā sanāksme
13:00
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Projekta īstenotāji, Uzraudzības grupa

Pārskats par projekta aktivitāšu progresu un turpmākajiem darbiem.

Ziņo Baiba Švāne, Ieva Mārdega, Arta Krūmiņa un Viesturs Ķerus.

 

22
Ceturtdiena,
Februāris
2018
Pieredzes apmaiņas pasākums
10:00
Ādažu militārais poligons
Bulgāru delegācija un VARAM pārstāvji
29
Otrdiena,
Maijs
2018
Mācību ekskursija
9.00
Ādažu militārais poligons
Ādažu vidusskolas 8.klašu skolēnu grupa

Mācību ekskursijas laikā Ādažu vidusskolas 8.klašu skolēnu grupa un pedogogi tiks iepazīstināti ar LIFE+ projekta "Putni Ādažos" dabas aizsardzības darbu vietām.

01
Piektdiena,
Jūnijs
2018
Vides diena 2018
9.00
Ādažu militārais poligons
Jaunsargi, Dabas muzeja pulciņa dalībnieki

Atzīmējot starptautisko Vides dienu, arī šogad Ādažu militārajā poligonā, 1. jūnijā jaunsargi un jaunie dabas pētnieki no Latvijas Dabas muzeja pulciņa kopā ar aizsardzības ministru Raimondu Bergmani iepazīs poligonam pieguļošo Rampas purvu.

Projekta "Putni Ādažos" viens no uzdevumiem bija 500 ha platībā atjaunot Rampas purva hidroloģisko režīmu. Tādējādi ilgtermiņā nodrošinot Eiropā retiem un aizsargājamiem putniem piemērotas barošanās un ligzdošanas vietas. 

Lapas