15.12.2017.

Kamēr gājputni jau sasnieguši dienvidu zemes, Ādažos palikušie putni – nometnieki, tāpat kā cilvēki, gaida ziemas saulgriežus – brīdi, kad diennakts gaišā daļa atkal kļūs garāka pār tumšo. Īsās dienasgaismas stundas putni izmanto barības meklēšanai. Pārējā laikā tie ir noslēpušies augājā.

06.11.2017.

Veiksmīgi notikusi LIFE+ projekta „Putni Ādažos” organizētā konference "Military and Nature – Mutual Benefits" (Armija un daba – abpusēji ieguvumi) (29.08.-31.10, Sigulda).

30.08.2017.

Šā gada jūlijā – augustā LIFE+ projekta “’Putni Ādažos” ietvaros aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži” izvietoti 30 jauni un laboti 30 esošie informācijas stendi.

20 no jaunajiem stendiem iezīmē paplašinātā aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” robežu, savukārt 10 esošie atrodas uz iepriekšējās apvidus robežas.  

30.08.2017.

LIFE+ projekta “Putni Ādažos” ietvaros uzsākts darbs pie interaktīvas aplikācijas sagatavošanas, kas ietvers 12 virtuālās 360 grādu panorāmas no Ādažu poligona virsāja, meža un purva.

22.08.2017.

Šā gada 29.–31. augustā Siguldā notiks starptautiska konference "Military and Nature – Mutual Benefits" (Militārā joma un daba – savstarpējie ieguvumi). Konferencē piedalīsies vairāk nekā 60 aizsardzības sektora pārstāvji un dabas aizsardzības eksperti no kopā 17 dažādām pasaules valstīm.

07.08.2017.

Šā gada jūlijā tika veikta virsāju un meža zemsedzes dedzināšana Ādažu poligonā un aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži".

23. jūlijā veica virsāja dedzināšanu 14 hektāru platībā sešos parauglaukumos. LIFE+ projektā virsāju dedzināšana pavisam paredzēta 300 hektāru platībā, šobrīd viss plānotais apjoms ir apgūts.

04.08.2017.

Šā gada augustā nosusinātajā Rampas purvā Sējas novada teritorijā tiks uzsākti dabiskā ūdens līmeņa atjaunošanas darbi - plastmasas rievsienu un kūdras aizsprostu būvniecība uz meliorācijas grāvjiem, lai restaurētu 500 hektārus purva. Darbi turpināsies līdz 31. oktobrim un tos veiks SIA “Meliorācija – A.G.” un “ViaCon Latvija”, uzraudzīs SIA “Meliorācijas sistēmas”.