Boreālais mežs

Boreālais mežs. Foto: Ieva Mārdega

Boreālais mežs ir skuju koku mežs, kas raksturīgs mūsu klimata apstākļiem. Veci vai dabiski boreāli meži ir Eiropas Savienības nozīmes aizsargājama dzīvotne. Šajos mežos ļoti nozīmīgi elementi ir veci, lielu dimensiju koki, liela izmēra stumbeņi un sausokņi, kā arī atvērumi vainaga klājā, kas veidojas, nokalstot, izgāžoties vai nolūstot kokam vai koku grupai. Šādi atvērumi īpaši svarīgi ir priežu sausieņu mežos, kur daudzas sugas ir atkarīgas no gaišiem un sausiem apstākļiem. Dabiskos boreālajos mežos ir arī dažādu vecumu koki, pretēji saimnieciskajiem mežiem, kur visi koki ir viena vecuma. Jaukta vecuma mežaudzes struktūra rada vairāk potenciālo dzīves telpu dažādām augu un dzīvnieku sugām.

Boreālā meža pastāvēšana un atjaunošanās saistīta ar meža ugunsgrēkiem, kas novērš biezas zemsedzes veidošanos, ļauj iesēties jaunajām priedēm un veidot jaukta vecuma koku audzes. Projekta laikā tiks izmantota kontrolētā dedzināšana, lai aizstātu dabiskos traucējumus. Tas ilgtermiņā veicinās jaukta vecuma priežu audžu veidošanos, sausās koksnes – stumbeņu un sausokņu daudzuma palielināšanos, bet īstermiņā var radīt labākus barošanās apstākļus zaļajai vārnai un citiem putniem. Kontrolētā dedzināšana Latvijā ir jauna metode, tomēr citur Eiropā, it īpaši Skandināvijā, to veic jau vairākus gadu desmitus un ir uzkrājusies pieredze un zināšanas metodes izmantošanā, un ir pierādīta pozitīvā ietekme bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.

Projekta ietvaros atjaunos 20 ha vecu vai dabisku boreālo mežu, izmantojot kontrolēto dedzināšanu. Darbs tiks veikts saskaņā ar iepriekš izstrādātu rīcības plānu. Dedzināšanu veiks speciālisti no Valsts meža dienesta sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Atbalstu no gaisa nodrošinās Nacionālo bruņoto spēku helikopters, kas veiks uzraudzību un uguns dzēšanu, ja nepieciešams.

Projekta aktivitātes: