20.08.2014

Šā gada 26.augustā, plkst.10:00, Ādažu militārajā poligonā notiks virsājam veltīta Atvērto durvju diena, kuras laikā vietējie iedzīvotāji, jaunsargi, militāro un dabas aizsardzības organizāciju pārstāvji iepazīs Baltijā lielāko virsāju, kurā šobrīd dominē ziedošo viršu violetā krāsa.

25.02.2014

Šā gada 5.martā Ādažu militārajā bāzē atklās Eiropas Savienības LIFE+ programmas atbalstītu dabas aizsardzības projektu „Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana NATURA 2000 teritorijā „Ādaži”” jeb „Putni Ādažos”.