Projekta īstenotājs

Projekta partneri

Projekta finansētāji

Valsts un pašvaldību iestādes

Citi LIFE+ Nature projekti Latvijā

  • Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma NAT-PROGRAMME: nat-programme.daba.gov.lv
  • Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana HYDROPLAN: hydroplan.daba.gov.lv
  • Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā FOR-REST: for-rest.daba.gov.lv
  • Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene DVIETE: www.dvietespaliene.lv
  • Parkveida pļavu (6530*) un divu prioritāri aizsargājamo vaboļu sugu apsaimniekošana: plānošana, sabiedrības iesaistīšana, inovācija EREMITA MEADOWS: www.eremita-meadows.lv

Citi LIFE+ Nature projekti militārajās teritorijās Eiropā

  • Polijā: "The integrated conservation of non-forest natural habitat on military area in Natura 2000 site" LIFE MILITARY HABITATS PL: rzilife-pustynia.pl/news/
  • Francijā: "Biodiversity restoration and conservation of remarkable military lands in southeast France" LIFE DEFENSE NATURE 2 MIL: www.lifeterrainsmilitaires.fr

Dabas aizsardzība Eiropas Savienībā