04.06.18
Ādažu poligonā atzīmēs Vides dienu

1.jūnijā, atzīmējot starptautisko Vides dienu, Ādažu poligonā jaunsargi un jaunie dabas pētnieki no Latvijas Dabas muzeja iepazīs poligonam pieguļošo Rampas purvu.

Pasākuma dalībniekus ar purvu iepazīstinās zinātnieces - ģeogrāfijas profesore Laimdota Kalniņa un bioloģijas profesore Māra Pakalne, kā arī ornitologs Andris Avotiņš, kurš ir līdzautors pirmajam zinātniskajam pētījumam Latvijā par militāro mācību ietekmi uz sugām un biotopiem Ādažu poligonā.

Ādažu poligons ir ne tikai Nacionālo bruņoto spēku mācību vieta, bet arī teritorija ar Eiropas nozīmes dabas vērtībām, kas iekļautas Eiropas Savienības vienotajā “NATURA 2000” aizsargājamo teritoriju tīklā. Rampas purvs ir viena no Latvijā labākajām ligzdošanas vietām rubeņiem. Purva teritorijā barojas vai ligzdo arī citas Eiropā apdraudētas putnu sugas - purva tilbīte, dzērve, vakarlēpis, brūnā čakste un citi.

Vides diena tiek atzīmēta LIFE+ programmas projekta “Putni Ādažos” ietvaros. Viens no projekta uzdevumiem ir atjaunot Rampas purva hidroloģisko režīmu 500 hektāru platībā, tādējādi ilgtermiņā nodrošinot Eiropā retiem un aizsargājamiem putniem piemērotas barošanās un ligzdošanas vietas. 

Projektu “Putni Ādažos” īsteno Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs sadarbībā ar partneriem – Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Latvijas Ornitoloģijas biedrību, AS „Latvijas Valsts meži” un Sējas novada domi. Projekta mērķis ir atjaunot retu putnu ligzdošanas un barošanās vietas, izglītot teritorijas lietotājus un apmeklētājus par dabas vērtībām, kā arī veicināt sadarbību starp militāro “NATURA 2000” vietu apsaimniekotājiem. Papildu informācija: www.putniadazos.lv.

Ādažu poligons, kas ir izvietots Ādažu un Sējas novadu administratīvajās teritorijās, Latvijā ir vienīgā plašā militāro mācību teritorija, kur mācības norisinās jau 90 gadus. Poligona teritorija aizņem vairāk nekā 13 000 hektāru, un tas ir ne tikai lielākais poligons Baltijas valstīs, bet arī unikāla treniņu vieta, jo mācību laikā grūtības rada mežains apvidus, kas traucē redzamību un šāviņa mērķa sasniegšanu. Ādažu poligons ir unikāla teritorija, kas kalpo par pierādījumu, ka militārās mācības iespējas apvienot ar dabas aizsardzību. Regulāras aktivitātes, ko nodrošina militārās mācības, rada un uztur īpašus biotopus, kas ir mājvieta retām un aizsargājamām bezmugurkaulnieku un putnu sugu sugām.