05.07.16
Aicina tiešraidē vērot zaļās vārnas ligzdošanu Ādažu militārajā poligonā

No pirmdienas, 2. maija, interneta tiešraidē iespējams sekot līdzi norisēm zaļās vārnas būrī Ādažu militārajā poligonā. Pārraidi no tiešraides kameras šajā pavasarī un vasarā aicinām vērot LIFE+ projekta “Putni Ādažos” interneta lapā www.putniadazos.lv.

Zaļās vārnas no ziemošanas vietām Āfrikas dienvidos Latvijā atgriežas maija sākumā, olu dēšana parasti tiek sākta maija beigās. Jūnija otrajā pusē sāk šķilties pirmie mazuļi un apmēram jūlija vidū tie atstāj ligzdu.

Ar tiešraides kameru aprīkotajā būrī zaļās vārnas ir ligzdojušas jau vairākus gadus pēc kārtas. Pagājušajā gadā šajā būrī izauga divi mazuļi. Tā kā zaļās vārnas mēdz būt uzticīgas ligzdvietām, pastāv liela iespēja, ka arī šogad tie paši putni atkal būrī sekmīgi ligzdos.

Zaļās vārnas Ādažu poligonā un tā tuvumā sāka ligzdot 2007. gadā, kad Latvijas Ornitoloģijas biedrība tur bija izvietojusi tām piemērotus būrus, jo dabisko ligzdvietu – melno dzilnu dobumu klajumu malās – trūkst. Pēc gredzenoto putnu novērojumiem ir zināms, ka zaļās vārnas uz poligonu pārcēlušās no Garkalnes mežu dabas lieguma. Kopš 2007. gada Ādažu militārajā poligonā un tā tuvumā ligzdojuši līdz septiņiem pāriem zaļo vārnu, pēdējos gados ap pieciem pāriem.

Interneta tiešraide no zaļās vārnas būra tiek nodrošināta Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra koordinētā LIFE+ projekta „Putni Ādažos” ietvaros. Tiešraidi atbalsta “Latnet” un “LMT Straume”. Būrī novērojamās dabas norises iespējams komentēt portālā Dabasdati.lv.

Papildu informācija:

Zaļā vārna Coracias garrulus ir pasaulē apdraudēta putnu suga. Kādreiz Latvijā parasta, šobrīd tā mūsu valstī sastopama tikai Pierīgas mežos – aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži” un dabas liegumā “Garkalnes meži” ligzdo ap 20 pāri zaļo vārnu. Šim putnam nepieciešama vide ar atklātiem laukiem, kas kalpo par kukaiņu medību vietām, un koku puduriem, kur atrast dobumainus kokus ligzdošanai.

Eiropas Savienības LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Putni Ādažos” (pilns nosaukums – „Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana NATURA 2000 teritorijā „Ādaži””) laikā no 2014. līdz 2017. gadam aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži” 1620 ha platībā atjauno virsājus, mežus un augsto purvu – dzīvesvietas tādiem Eiropā retiem un aizsargājamiem putniem kā rubenim, vakarlēpim, zaļajai vārnai, sila cīrulim, stepes čipstei, purva tilbītei un brūnajai čakstei. Projektā ietvaros norisinās arī dažādi karavīru un plašākas sabiedrības izglītošanas pasākumi. Projektu īsteno Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Latvijas Ornitoloģijas biedrību, AS „Latvijas Valsts meži” un Sējas novada domi, līdzfinansē – Latvijas vides aizsardzības fonds.

Aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” izveidots 2004. gadā, lielāko daļu no 10 150 hektāru plašās teritorijas aizņem Ādažu militārais poligons. Ādažu virsājs sedz ap 2000 hektārus, to veido saulaini un vējaini viršu audžu un smiltāju klajumi sausā nabadzīgā augsnē un reti augoši koki. Šajā neparastajā vidē mīt Eiropā retas putnu sugas – zaļā vārna, rubenis, vakarlēpis, stepes čipste, brūnā čakste, kā arī reti augi – meža silpurene, plakanstaipekņi; kukaiņi – sarkanspārnu sisenis, skabiozu pļavraibenis; abinieki un rāpuļi – gludenā čūska, smilšu krupis.

Informācija presei, 02.05.2016. Aicina tiešraidē vērot zaļās vārnas ligzdošanu Ādažu militārajā poligonā (PDF, 262 KB)