16.04.18
Publicēts pētījums par militāro mācību ietekmi uz dabas vērtībām

Projekta “Putni Ādažos” partneris Latvijas Ornitoloģijas biedrība veica izpēti par militāro mācību ietekmi uz dabas vērtībām Ādažu militārajā poligonā. Šis ir pirmais šīs jomas detalizētais pētījums Latvijā. Poligons ir ne tikai Latvijas armijas mācību vieta, bet arī teritorija ar Eiropā aizsargājamām dabas vērtībām. Poligona centrālo daļu, kur notiek intensīvākās militārās mācības, veido klaja, ap 3000 ha plaša virsāju un smiltāju ainava – Baltijas valstīs lielākais virsāju komplekss. Galvenais teritorijas ainavas veidošanās un ietekmes faktors ir militārā darbība, kas pozitīvi iespaido no traucējumiem atkarīgos biotopus un sugas.

Raksts publicēts starptautiskā ornitoloģijas žurnālā “Ornis Fennica”, ko izdod nevalstiskā organizācija “BirdLife Finland”. “Ornis Fennica” publicē analītiskus rakstus par putnu ekoloģiju, uzvedību un bioģeogrāfiju.

Rakstam ir nodrošināta brīvpieeja (Open Access), pilns teksts lasāms tiešsaistē vai lejupielādējot izdevumu “Ornis Fennica 95: 15–31. 2018”:

Impact of military activities on bird species considered to benefit from disturbances: an example from an active military training area in Latvia.

Foto: Normunds Mežiņš, Jaunsardzes un informācijas centrs