04.06.18
Ādažu poligonā atzīmē Vides dienu 2018

1.jūnijā, atzīmējot starptautisko Vides dienu, Ādažu poligonā jaunsargi un jaunie dabas pētnieki no Latvijas Dabas muzeja iepazina poligonam pieguļošo Rampas purvu.

Pasākuma dalībniekus ar purvu iepazīstināja zinātnieces - ģeogrāfijas profesore Laimdota Kalniņa un bioloģijas profesore Māra Pakalne, kā arī ornitologs Andris Avotiņš, kurš ir līdzautors pirmajam zinātniskajam pētījumam Latvijā par militāro mācību ietekmi uz sugām un biotopiem Ādažu poligonā.

Ādažu poligons ir ne tikai Nacionālo bruņoto spēku mācību vieta, bet arī teritorija ar Eiropas nozīmes dabas vērtībām, kas iekļautas Eiropas Savienības vienotajā “NATURA 2000” aizsargājamo teritoriju tīklā. Rampas purvs ir viena no Latvijā labākajām ligzdošanas vietām rubeņiem. Purva teritorijā barojas vai ligzdo arī citas Eiropā apdraudētas putnu sugas - purva tilbīte, dzērve, vakarlēpis, brūnā čakste un citi.

Vides diena tiek atzīmēta LIFE+ programmas projekta “Putni Ādažos” ietvaros. Viens no projekta uzdevumiem ir atjaunot Rampas purva hidroloģisko režīmu 500 hektāru platībā, tādējādi ilgtermiņā nodrošinot Eiropā retiem un aizsargājamiem putniem piemērotas barošanās un ligzdošanas vietas. 

Foto: Gatis Dieziņš, LR Aizsardzības ministrija: https://www.flickr.com/photos/latvijas_armija/sets/72157695794388491;