22.08.17
Starptautiskā konferencē apskatīs dabas un valsts aizsardzības mijiedarbību

Šā gada 29.–31. augustā Siguldā notiks starptautiska konference "Military and Nature – Mutual Benefits" (Militārā joma un daba – savstarpējie ieguvumi). Konferencē piedalīsies vairāk nekā 60 aizsardzības sektora pārstāvji un dabas aizsardzības eksperti no kopā 17 dažādām pasaules valstīm.

Konference sniegs iespēju speciālistiem, kas nodarbojas ar dabas apsaimniekošanu militārajās teritorijās, satikties un dalīties ar pieredzi, informāciju par jaunākajiem sasniegumiem un gūtajām mācībām. Konferences galvenās darba tēmas ir zinātniskā pētniecība, sabiedrības uztvere, kā trešās puses izmanto militārās teritorijas, īpaši aizsargājamas sugas un dzīvotnes militāro mācību teritorijās, kā arī Latvijā inovatīva, bet pasaulē vairākus gadus desmitus izmantota dzīvotņu apsaimniekošanas metode – kontrolētā dedzināšana.

Otrajā konferences dienā notiks ekskursija uz Ādažu militāro poligonu.

Konferences laikā informēs par dabas aizsardzības aktivitātēm, kas veiktas Ādažu poligonā no 2013. līdz 2017. gadam Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra īstenotā LIFE+ projekta "Putni Ādažos" ietvaros. Viens no galvenajiem projekta uzdevumiem bija īpaši aizsargājamas dzīvotnes – virsāju – atjaunošana 1100 ha platībā. Aizauguši virsāji atjaunoti, tos pļaujot, izcērtot kokus un krūmus, veicot augsnes virskārtas noņemšanu un virsāju kontrolētu dedzināšanu.

Projekta laikā atjaunots dabas aizsardzības plāns aizsargājamo ainavu apvidum “Ādaži”, veikta militārās ietekmes uz aizsargājamām sugām un dzīvotnēm izpēte, teritorijas attīrīšana no nesprāgušās munīcijas, vairāku zemes īpašumu iegāde, boreālā meža atjaunošana ar kontrolētu zemsedzes dedzināšanu un vairāki pasākumi izzūdošās zaļās vārnas aizsardzībai – izvietoti būri ligzdošanai un īpaši sēdkoki, kas kalpo barības nolūkošanai. Veikta karavīru un plašākas sabiedrības izglītošana, organizējot pasākumus, izdodot publikācijas, izvietojot informācijas stendus un uzņemot izglītojošas filmas, kā arī īstenota pieredzes apmaiņa ar citiem LIFE+ projektiem un militāru dabas aizsardzības teritoriju apsaimniekotājiem Eiropā.