04.07.2018.

Sējas pamatskolā un Ādažu militārajā bāzē atklātas vides izglītības ekspozīcijas, kas veltītas unikālajām aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” dabas kompleksam, kas vairāk nekā 80% apmērā pārklājas ar Ādažu poligonu.

04.06.2018.
1.jūnijā, atzīmējot starptautisko Vides dienu, Ādažu poligonā jaunsargi un jaunie dabas pētnieki no Latvijas Dabas muzeja iepazina poligonam pieguļošo Rampas purvu. Pasākuma dalībniekus ar purvu iepazīstināja zinātnieces - ģeogrāfijas profesore Laimdota Kalniņa un bioloģijas profesore Māra Pakalne, kā arī ornitologs Andris Avotiņš.
21.05.2018.
Viesturs Ķerus: "Kamēr karavīri trenējas, poligonā notiek neskaitāmas cīņas – par izdzīvošanu, par iespēju vairoties, par saviem bērniem, un bieži vien šajās cīņās izšķiroša ir spēja maskēties."
15.05.2018.
LIFE programmas projektiem ir iespēja iegādāties zemes īpašumus ar Eiropas Savienībā retiem un aizsargājamiem biotopiem. Tā nodrošinot dabas vērtību saglabāšanu ilgtermiņā.
02.05.2018.
Kameras ir uzstādītas pie zaļās vārnas būra Ādažu militārajā poligonā. Te ir ne tikai Nacionālo bruņoto spēku mācību vieta, bet arī teritorija ar Eiropas nozīmes dabas vērtībām. Tiešraidi no zaļās vārnas būra nodrošina Eiropas Savienības LIFE+ programmas projekts “Putni Ādažos”.
16.04.2018.

Projekta “Putni Ādažos” partneris Latvijas Ornitoloģijas biedrība veica izpēti par militāro mācību ietekmi uz dabas vērtībām Ādažu militārajā poligonā. Šis ir pirmais šīs jomas detalizētais pētījums Latvijā. Poligons ir ne tikai Latvijas armijas mācību vieta, bet arī teritorija ar Eiropā aizsargājamām dabas vērtībām.

06.04.2018.
Pagājušajā gadsimtā Rampas purvā vairākkārt veikti – tā nosusināšanas darbi – rakti daudzi lielāki un mazāki grāvji, pa kuriem purvs strauji zaudē ūdeni. Tāpēc liela daļa Rampas purva ir klasificēta kā degradēts augstais purvs, jo tā apauguma pakāpe (ar parasto priedi un purva bērzu) liecina par pārāk sausiem apstākļiem, ko teritorijā ir ietekmējis grāvju tīkls, kā arī regulārie ugunsgrēki.
23.02.2018.
22. februārī viesi no Bulgārijas kopā ar Latvijas LIFE atbalsta vienību (CAPLIFELAT) un projekta LIFE CoHaBit darbiniekiem apmeklēja LIFE + “Putni Ādažos” projekta īstenošanas vietas Ādažu poligonā
16.02.2018.

Š.g. 1. martā notiks informatīvs pasākums par LIFE programmu - Eiropas Savienības atbalstu vides kvalitātes un klimata pārmaiņu inovatīvu un ilgtspējīgu uzlabojumu veikšanai.

03.01.2018.
Projekta “Putni Ādažos” darbība notiek aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži”, kas ir ne tikai Nacionālo bruņoto spēku mācību vieta, bet arī teritorija ar Eiropā aizsargājamām dabas vērtībām. Projekta mērķis ir atjaunot retu putnu ligzdošanas un barošanās vietas.

Lapas