07.08.2017.

Šā gada jūlijā tika veikta virsāju un meža zemsedzes dedzināšana Ādažu poligonā un aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži".

23. jūlijā veica virsāja dedzināšanu 14 hektāru platībā sešos parauglaukumos. LIFE+ projektā virsāju dedzināšana pavisam paredzēta 300 hektāru platībā, šobrīd viss plānotais apjoms ir apgūts.

04.08.2017.

Šā gada augustā nosusinātajā Rampas purvā Sējas novada teritorijā tiks uzsākti dabiskā ūdens līmeņa atjaunošanas darbi - plastmasas rievsienu un kūdras aizsprostu būvniecība uz meliorācijas grāvjiem, lai restaurētu 500 hektārus purva. Darbi turpināsies līdz 31. oktobrim un tos veiks SIA “Meliorācija – A.G.” un “ViaCon Latvija”, uzraudzīs SIA “Meliorācijas sistēmas”.

24.07.2017.

Pagājušajā nedēļā Ādažu poligonā izlidojuši retie drudzeņu zilenīši - šie īpaši aizsargājamie tauriņi mūsu valstī sastopami tikai "Ādažu" apkaimē. 

Atbilstoši nosaukumam, zilenīši sākotnējās attīstības fāzēs saistīti ar drudzenēm (tumšzilā un krustlapu) - Latvijā īpaši aizsargājamām augu sugām. Ādažu poligonā mitrās, zāļainās vietās sastopama tumšzilā drudzene.

03.07.2017.

Sestdien, 1.jūlijā sarunu festivālā "Lampa" Aizsardzības ministrijas "Drošajā teltī" ne tikai stāstīja par valsts aizsardzības jautājumiem, bet arī ieskicēja citas nozares aktualitātes, tai skaitā dabas vērtības un to aizsardzību Ādažu poligonā.

09.06.2017.

Šā gada 2. jūnijā Ādažu poligonā notika ikgadējā Vides diena, kas šoreiz bija veltīta Eiropā retajam vakarlēpim un citiem tumsā aktīviem, lidojošiem dzīvniekiem - sikspārņiem un naktskukaiņiem. 

02.06.2017.

Šā gada 27. maijā LIFE+ projekts "Putni Ādažos" piedalījās Ādažu novada "Gaujas svētkos", kur Nacionālo bruņoto spēku teltī iepazīstināja svētku dalībniekus ar Ādažu militārā poligona dabas vērtībām.

25.05.2017.

Šā gada 2. jūnijā Ādažu militārā poligona Vides dienā jaunsargi, jaunie dabas pētnieki no Latvijas Dabas muzeja un militāro un dabas aizsardzības organizāciju pārstāvji iepazīs Eiropā retu naktsputnu – vakarlēpi un citus tumsā aktīvus lidojošus dzīvniekus.

22.05.2017.

Līdz ar karstuma vilni pagājušajā piektdienā, 19. maijā, Ādažu poligona būrī, kas aprīkots ar tiešraides kamerām, no ziemošanas vietas Āfrikā atgriezās pirmā zaļā vārna ar gredzenu “HR”. Kā liecina ornitologu Edmunda Račinska un Ievas Mārdegas rīcībā esošā informācija, šī zaļā vārna dzimusi 2012. gadā citā Ādažu poligona būrī un atkārtoti novērota netālu no kameru būra arī 2014. un 2015.

02.05.2017.

Interneta tiešraidē www.putniadazos.lv arī šogad aicinām sekot līdzi norisēm zaļās vārnas būrī Ādažu militārajā poligonā.

Zaļās vārnas no ziemošanas vietām Āfrikas dienvidos Latvijā atgriežas maija sākumā, olu dēšana parasti tiek sākta maija beigās. Jūnija otrajā pusē sāk šķilties pirmie mazuļi un apmēram jūlija vidū tie atstāj ligzdu.

05.04.2017.

 LIFE+ projekta "Putni Ādažos" ietvaros sagatavota izglītojoša filma "Putni ierakumos". Tā iepazīstina ar aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" dabas vērtībām - unikālo dabas kompleksu, kas izveidojies, teritorijā ilgstoši veicot militārās mācības - un teritorijas apsaimniekošanu.

Lapas