30.08.2017.

Šā gada jūlijā – augustā LIFE+ projekta “’Putni Ādažos” ietvaros aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži” izvietoti 30 jauni un laboti 30 esošie informācijas stendi.

20 no jaunajiem stendiem iezīmē paplašinātā aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” robežu, savukārt 10 esošie atrodas uz iepriekšējās apvidus robežas.  

30.08.2017.

LIFE+ projekta “Putni Ādažos” ietvaros uzsākts darbs pie interaktīvas aplikācijas sagatavošanas, kas ietvers 12 virtuālās 360 grādu panorāmas no Ādažu poligona virsāja, meža un purva.

22.08.2017.

Šā gada 29.–31. augustā Siguldā notiks starptautiska konference "Military and Nature – Mutual Benefits" (Militārā joma un daba – savstarpējie ieguvumi). Konferencē piedalīsies vairāk nekā 60 aizsardzības sektora pārstāvji un dabas aizsardzības eksperti no kopā 17 dažādām pasaules valstīm.

07.08.2017.

Šā gada jūlijā tika veikta virsāju un meža zemsedzes dedzināšana Ādažu poligonā un aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži".

23. jūlijā veica virsāja dedzināšanu 14 hektāru platībā sešos parauglaukumos. LIFE+ projektā virsāju dedzināšana pavisam paredzēta 300 hektāru platībā, šobrīd viss plānotais apjoms ir apgūts.

04.08.2017.

Šā gada augustā nosusinātajā Rampas purvā Sējas novada teritorijā tiks uzsākti dabiskā ūdens līmeņa atjaunošanas darbi - plastmasas rievsienu un kūdras aizsprostu būvniecība uz meliorācijas grāvjiem, lai restaurētu 500 hektārus purva. Darbi turpināsies līdz 31. oktobrim un tos veiks SIA “Meliorācija – A.G.” un “ViaCon Latvija”, uzraudzīs SIA “Meliorācijas sistēmas”.

24.07.2017.

Pagājušajā nedēļā Ādažu poligonā izlidojuši retie drudzeņu zilenīši - šie īpaši aizsargājamie tauriņi mūsu valstī sastopami tikai "Ādažu" apkaimē. 

Atbilstoši nosaukumam, zilenīši sākotnējās attīstības fāzēs saistīti ar drudzenēm (tumšzilā un krustlapu) - Latvijā īpaši aizsargājamām augu sugām. Ādažu poligonā mitrās, zāļainās vietās sastopama tumšzilā drudzene.

03.07.2017.

Sestdien, 1.jūlijā sarunu festivālā "Lampa" Aizsardzības ministrijas "Drošajā teltī" ne tikai stāstīja par valsts aizsardzības jautājumiem, bet arī ieskicēja citas nozares aktualitātes, tai skaitā dabas vērtības un to aizsardzību Ādažu poligonā.

09.06.2017.

Šā gada 2. jūnijā Ādažu poligonā notika ikgadējā Vides diena, kas šoreiz bija veltīta Eiropā retajam vakarlēpim un citiem tumsā aktīviem, lidojošiem dzīvniekiem - sikspārņiem un naktskukaiņiem. 

02.06.2017.

Šā gada 27. maijā LIFE+ projekts "Putni Ādažos" piedalījās Ādažu novada "Gaujas svētkos", kur Nacionālo bruņoto spēku teltī iepazīstināja svētku dalībniekus ar Ādažu militārā poligona dabas vērtībām.

25.05.2017.

Šā gada 2. jūnijā Ādažu militārā poligona Vides dienā jaunsargi, jaunie dabas pētnieki no Latvijas Dabas muzeja un militāro un dabas aizsardzības organizāciju pārstāvji iepazīs Eiropā retu naktsputnu – vakarlēpi un citus tumsā aktīvus lidojošus dzīvniekus.

Lapas