B1 Zemes iegāde
Pabeigta

Lai no saimnieciskās darbības negatīvās ietekmes pasargātu tajos konstatētās dabas vērtības, notikusi trīs īpašumu - "Zāles" (35,94 ha) , "Plūdoņi" (6,6 ha) un “Selgas” (2,5 ha) iegāde no privātajiem īpašniekiem militārā poligona teritorijā. Tie reģistrēti kā valsts īpašums Aizsardzības ministrijas tiesiskajā valdījumā.