B1 Zemes iegāde
Tiek īstenota

Lai no saimnieciskās darbības negatīvās ietekmes pasargātu tajos konstatētās dabas vērtības, notikusi divu īpašumu - "Zāles" (35,94 ha) un "Plūdoņi" (6,6 ha) iegāde no privātajiem īpašniekiem militārā poligona teritorijā. Tie reģistrēti kā valsts īpašums Aizsardzības ministrijas tiesiskajā valdījumā.

2017. gadā uzsākta arī trešā zemes gabala “Selgas” (2,5 ha) pirkšanas process.